О НАМА

Молимо Вас да прочитате АПЕЛ ГЕОЛОЗИМА које је након преузимања функције Председника СГД у име Управе упутио Проф др Зоран Стевановић.

 

Поштоване колегинице и колеге геолози,


На седници Управе Српског геолошког друштва, 2. октобра 2012. године, договорено је да се упути позив и молба нашим геолозима за веће ангажовање и већи допринос раду Српског геолошког друштва.
Српско геолошко друштво једно је од најстаријих научних друштава у нас. Основано је 1891. године са циљем да „геолошки проучава српске и остале земље Балканског полуострва и да своје чланове и остале заинтересоване обавештава о достигнућима геологије и сродних наука“.
Друштво је допринело брзом напретку српске геологије, а тада постављени темељи омогућили су да са успехом опстане до данашњих дана. Значајан јубилеј, 120 година од оснивања Друштво је прошле године обележило свечаном академијом у згради Ректората Универитета у Београду.
Последњих година, захваљујући пре свега ентузијазму појединаца, реализоване су бројне активности, међу којима и организација два национална геолошка конгреса, 14. у Новом Саду (2005.) и 15. у Београду (2010.), као и XVIII конгреса Карпатско-Балканске геолошке асоцијације (2006.) и конгреса Асоцијације геолошких друштава Европе (МАЕГС-17, 2011.).
Српско геолошко друштво, путем својих представника, учествовало је у организацији и раду других домаћих и међународних научних скупова, стручних екскурзија, стручних комисија и комитета.
Међутим, интересовање геолога и њихов ангажман у раду и органима Друштва у последњој деценији нису задовољавајући. На пролећним и јесењим зборовима као и на годишњим скупштинама одзив чланова је мали, Секције Друштва углавном су неактивне, а чланарине се не уплаћују редовно.
Чињеница је да интересовање за рад у Друштву, али и целокупни истраживачки и научни рад зависи и од ситуације у друштву. Изузев једног периода половином 20. века, геологија у нас није никада била фаворизована нити реално вреднована. И данас је ситуација слична. Геолошки завод не добија адекватну подршку нити финансијску помоћ државе, средства буџета за основна истраживања су недовољна, геолози у већини наших институција срећу се са бројним проблемима. Доходак остварен за тежак теренски рад углавном је мали и нередован, подмладак није довољно стимулисан за истраживачки и научни рад, запошљавање је на ниском нивоу. Ни у приватном сектору ситуација није боља. Недавно усвојени Закон о рударству и геологији додатно је отежао ситуацију, стављајући геологију у положај искључивог сервиса рударства.
Овакво стање може бити донекле оправдање, али присутној пасивности и летаргији геолога ипак не би требало да буде места. У пракси постоји и неоправдано снижавање квалитета рада наших геолога, неамбициозно и рутинско испуњавање радних задатака, честе су појаве и неовлашћеног коришћења података ранијих истраживања. Сви ови проблеми анализирани су и дискутовани на састанцима Управе Друштва.
Један од основних задатака пред новоизабраном Управом је да се бори и избори за бољи положај геологије и геолога у Србији. Верујемо да је Друштво право место где ће се геолози окупити, дефинисати и дискутовати стручне и научне проблеме, давати предлоге и покретати иницијативе. Зато је Управа Друштва одлучила да предузме следеће кораке:
 - упути апел свим члановима да, у складу са својим могућностима, активно учествују у раду Друштва, посећују зборове и секције, представе резултате својих истраживања и да редовно измирују годишњу чланарину;
 - активира рад Секција и интензивира рад формираних Комисија, чији је задатак да помажу развој специјалистичких и посебних тематских области геологије;
 - иницира одржавање популарних предавања из геологије и других гео наука, организује скупове, округле столове и тематске радионице везане за актуелне стручне и научне проблеме;
 - побољша издавачку делатност, обезбеди редовно штампање и подигне квалитет часописа Записника СГД који ће се дистрибуирати свим члановима;
- побољша сарадњу са геолошким институцијама, ресорним и другим министарствима;
 - настави и појача активности Друштва на међународном плану и обезбеди активно укључивање својих чланова у рад међународних асоцијација и њихових органа;
 - обезбеди подршку приватног сектора у геологији, који би путем спонзорства, помогао Друштву у испуњавању финансијских обавеза, посебно према међународним асоцијацијама и публицистичкој делатности;
 - појача подршку нашем геолошком подмлатку (конкурси за најбоље студентске радове, штампање првих публикација, подршка учешћу младих стручњака на скуповима у земљи и иностранству);
 - обезбеди редизајн, ажурирање и редовно одржавање сајта Друштва (www.sgd.rs) ради добре и благовремене информисаности чланова и могућности да путем форума размењују мишљења и ставове о актуелној геолошкој проблематици.
 - упозна чланство са садржајем Етичког кодекса, кога се морају придржавати сви чланови Друштва, а који је веома значајан за професионално деловање и достојно репрезентовање наше геологије.
Ових дана је пред Управом Друштва нови велики изазов - да припреми предлоге и сугестије на Нацрт новог Закона о геолошким истраживањима и рударству. Надајмо се да ће нови прописи обезбедити услове за бољи статус геологије и геолога и омогућити да се препозна улога и значај геологије у привредном и друштвеном развоју Србије.
Следећа прилика за сусрет биће јесењи збор Друштва, заказан за 23. новембар, у Ђушиној бр. 7.
 Позивамо Вас да својим присуством и евентуалним саопштењима, додатно подигнете квалитет овога скупа. Остајемо у уверењу да сви можемо урадити више и боље за наше Српско геолошко друштво.

Београд, 25.10.2013.

 

 

У име Управе Српског геолошког друштва
Др Зоран Стевановић, Председник СГД

 

APEL GEOLOZIMA

APEL GEOLOZIMA

Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
XVII Конгрес геолога Србије
Рок за слање апстракта је продужен до 20.02.2018.године