Годишњак Српског геолошког друштва

Покретање овог информатора је подстакнуто жељом чланова Управе да чланство Српског геолошког друштва буде што је могуће боље информисано о активностима које предузимамо у циљу даљег подизања угледа Друштва, али и побољшања услова за научни и стручни рад наших геолога.
Сматрали смо да било корисно да чланови Друштва пре, или најкасније на самој годишњој скупштини добију писани извештај о раду у протеклом периоду. То је и један од начина да премостимо кашњење публикованих информација које иначе, заједно са радовима објављујемо у Записницима СГД. Сваки број Годишњака садржи комплетан Извештај о раду за период од када је на последњој скупштини изабрана нова управа.

Cover of Годишњак Српског геолошког друштва
Hits: 570
Генерални спонзор за 2018.
Генерални спонзор за 2018.
17.КГС ИНФОРМАЦИЈЕ