Записници управе Српског геолошког друштва

Овде можете прегледати и преузети записнике Управе СГД-а по мандатним периодима

No books

Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
XVII Конгрес геолога Србије
Рок за слање апстракта је продужен до 20.02.2018.године