Међународна унија геолошких наука (IUGS)


IUGS


Друштво је члан Асоцијација европских геолошких друштава (AEGS), Европске федерације геолога (EFG) и Међународног савеза геолошких наука (IUGS) и преко њих остварује сарадњу са свим другим међународним друштвима, асоцијацијама, комитетима и др.

СГД је примљено у Међународну унију геолошких наука (IUGS) 2006. године, као представник Србије у тој највећој геолошкој организацији.

Најновије вести из IUGSа можете прочитати у њиховом електронском билтену IUGS E-Bulletin


 

ODLUKA_NK_IUGS_2012-2014   
 Одлука НК IUGS  2012-2014  IUGS booklet print

 

 

                

             

Генерални спонзор за 2018.
Генерални спонзор за 2018.
17.КГС ИНФОРМАЦИЈЕ