ИВАН АНТОНИЈЕВИЋ (1985–1987)

Иван Антонијевић (1926), дипломирао на Геолошко–палеонтолошкој групи Природно–математичког факултета у Београду 1952. године. Следеће године се запослио у Заводу за геолошка и геофизичка истраживања у Београду где је радио цео радни век. Превремено пензионисан (1989) у звању вишег научног сарадника. Докторску дисертацију из стратиграфије и тектонике Великог крша и Стола у источној Србији, одбранио је 1964. године на Рударско–геолошком факултету у Београду. Током каријере, био је ангажован на пословима у иностранству (Либија) као експерт Завода за међународну научно–техничку сарадњу Владе СФРЈ (1966–1970). Био је председник Научног већа Геозавода (1980–1982), вишегодишњи уредник „Весника“ Завода за геолошка и геофизича истраживања (1964–1968; 1979–1985). Био је члан Одбора за Геодинамику и геохронологију САНУ (1976–1979).

Објавио је око 70 научних и стручних публикација, махом из регионалне геологије, биостратиграфије и лежишта минералних сировина. Дванаест радова је саопштио на зборовима СГД.

И. Антонијевић више од 60 година активно учествује у раду Друштва (члан од 1954). Био је благајник (1958), секретар (1959), члан Управе (1979–1980; 1983–1985) и председник (1985–1987). Пуно је радио на Статуту Друштва из 1981. Године. Уредник двоброја Записника СГД за 1985–1986 годину.

Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
17.КГС ИНФОРМАЦИЈЕ