МИЛАН ИЛИЋ (1973–1975)

Милан Илић (1903–1991), дипломирао на Геолошко–минералошкој групи Филозофског факултета у Београду, 1927. године. Прво запослење му је било гимназијски професор у Битољу и Крагујевцу. Потом је прешао у Геолошки институт Краљевине Југославије (1935–1941). Једну годину провео на специјализацији и Љубљани (1936). Током рата био у заробљеништву у Немачкој (1941–1945). Након повратка у земљу, наставио рад у Геолошком институту до 1947. Исте године, биран је за ванредног професора на Рударском одсеку Техничког факултета у Београду. Од 1950. године је редовни професор на Геолошком факултету Техничке велике школе у Београду. Био је Шеф Катедре за минералогију и петрологију (до 1963), шеф Катедре за петрологију (од 1963) и декан Геолошког факултета (1952–1953). Пензионисан 1972. године.

М. Илић је био дугогодишњи саветник Завода за геолошка и геофизичка истраживања у Београду. Публиковао је неколико десетина радова, већином из петрологије магматских стена. Око двадесет радова је саопштио и на зборовима СГД.

Члан СГД је постао 1931. године. Имао је различита задужења у Друштву: први књижничар (1935–1939), члан Управе (1945–1951; 1952–1953), члан Надзорног одбора (1956–1958; 1959–1960; 1971–1973) и члан Суда части (1959–1959; 1969–1977). У периоду када је био председник Друштва, највише радио на изменама и допунама Статута и успоставио сарадњу са новооснованом Унијом природно–математичких друштава Србије.

Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
XVII Конгрес геолога Србије
Рок за слање апстракта је продужен до 20.02.2018.године