МИЛОЈЕ ПРОТИЋ (1960–1961)

Милоје Протић (1901–1982), дипломирао на Геолошко–минералошкој групи Филозофског факул-тета у Београду, 1925. године. Следеће године изабран за асистента у Геолошко–палеонтолошком заводу Филозофског факултета у Београду. Одмах по фор-мирању, прелази у Геолошки институт Краљевине Југославије (1931). Докторирао је 1933. године радећи као теренски геолог на теренима Старе планине. По избијању рата 1941 одведен у заробљеништво али је пуштен следеће године због лошег здравља. До краја рата, остао у Геолошком институту. Након ослобође-ња, једно време је предавао Геологију на Универзитету у Скопљу. После тога постао саветник у предузећу за истраживање нафте „Црна Гора“ у Петровцу на мору (1950–1955). Последње године професионалне каријере провео у матичној кући – Заводу за геолошка и геофи-зичка истраживања Србије у Београду.

М. Протић је постао члан СГД као студент, 1923 године и провео је скоро 60 година као активни члан. Био је члан Управе СГД (1950–1952), потпредседник (1935–1936; 1958–1959) и након тога и председник Друштва (1960–1961). Током његовог мандата, усвојене су важне измене и допуне Статута СГД, а уводе се нови органи: пленум и подружнице. Организовао је Симпозијум о угљу (1961) и уредио књигу Записника СГД за 1960 годину.

Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
XVII Конгрес геолога Србије
Рок за слање апстракта је продужен до 20.02.2018.године