МИЛЕВА СЛАДИЋ–ТРИФУНОВИЋ (1987–1991)

Милева Сладић–Трифуновић (1930–2005), дипломирала на Геолошком факултету Техничке велике школе у Београду 1956. године. Прво радила као приправник, професор средње школе на Катедри за геологију и палеонтологију Геолошког факултета у Београду (од 1956). Пет година касније, изабрана за предавача на Рударско–геолошком факултету у Београду (1961). Након одбрањене докторске дисертације (1980), бирана за доцента (1981), ванредног (1982) и редовног професора (1989) на истом факултету.

М. Сладић–Трифуновић је објавила преко 70 радова из палеонтологије, микропалеонтологије, биостратиграфије и палеогеографије. Највише радова се односи на палеонтологију рудиста по чему је и била највише позната код нас и у свету. Седам радова је саопштила на зборовима Друштва.

М. Сладић–Трифуновић је оставила значајан допринос раду и развоју СГД. Постала је члан још 1956. године. Током наредних пола века, била је често ангажована на различитим задацима и дужностима. Била је члан Суда части (1975–1979), члан Надзорног одбора (1979–1981; 2002–2004), члан Извршног одбора (1981–1985; 1987–1991), секретар (1981–1985), и председник Друштва (1987–1991). Припала јој је част да буде председник Друштва када је оно прославило 100 година постојања (1991). Била је организатор више скупова (нпр. Прва интернационална конференција о рудистима (1988). Била је члан Скупштине Савеза геолошких друштава Југославије а касније и председник тог Савеза (после распада Југославије преименовано у Савез геолошких друштава Србије и Црне Горе, до 2006). Смрт ју је затекла на тој позицији. Уредник је књиге Записника СГД (троброј 1987–1989), пригодних публикација у вези са конференцијом о рудистима (1988), а касније и међународне монографије о рудистима (1992). Била је у два мандата председник Радне групе за рудисте при IUGS.

Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
XVII Конгрес геолога Србије
Рок за слање апстракта је продужен до 20.02.2018.године