ЕТИЧКИ КОДЕКС

Етички кодекс за појединце је израђен 2007. године, на основу Етичког кодекса Европске федерације геолога (ЕФГ), и био је један услова да се приступи овој струковној организацији. Сваки члан СГД је дужан да се придржава етичког кодекса.

Етички кодекс за организације и компаније је усвојен на Годишњој скупштини СГД 12.06.2013 и ради одговорног и коректног понашања препоручујемо да организавије чија деланост је везана за геологију да је потпишу и да се ње придржавају.

Оба етичка кодекса су постављени у одговарајућим субфолдерима овог одељка. 

 

 

 

 

 

125 година СГД-а
Монографија поводом 125 година Српског геолошког друштва
Монографија
Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
13th Workshop on Alpine Geological Studies
13th Workshop on Alpine Geological Studies
September 7th-18th 2017, Zlatibor, Serbia FIRST circular