ЕТИЧКИ КОДЕКС

Етички кодекс за појединце је израђен 2007. године, на основу Етичког кодекса Европске федерације геолога (ЕФГ), и био је један услова да се приступи овој струковној организацији. Сваки члан СГД је дужан да се придржава етичког кодекса.

Етички кодекс за организације и компаније је усвојен на Годишњој скупштини СГД 12.06.2013 и ради одговорног и коректног понашања препоручујемо да организавије чија деланост је везана за геологију да је потпишу и да се ње придржавају.

Оба етичка кодекса су постављени у одговарајућим субфолдерима овог одељка. 

 

 

 

 

 

Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
XVII Конгрес геолога Србије
Рок за слање апстракта је продужен до 20.02.2018.године