Европска федерација геолога (EFG)


EFG


Друштво је члан Асоцијација европских геолошких друштава (AEGS), Европске федерације геолога (EFG) и Међународног савеза геолошких наука (IUGS) и преко њих остварује сарадњу са свим другим међународним друштвима, асоцијацијама, комитетима и др.
СГД је постао 2007. године пуноправни члан Европске федерације геолога (EFG) као представник Србије у тој геолошкој организацији. Овим је омогућено и лиценцирање тј. добијање титуле еврогеолога (European Geologist) преко СГД. Прва титула еврогеолог у администрацији СГД је уручена 2011. године.

Магазин EFG - European Geologist

Титула "European Geologist"


                EFG Approved Statutes Issue 2012 

      EFG brochure 2012 

   EFG Approved Statutes Issue 2012

    EFG brochure 2012

              

         

125 година СГД-а
Монографија поводом 125 година Српског геолошког друштва
Монографија
Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
13th Workshop on Alpine Geological Studies
13th Workshop on Alpine Geological Studies
September 7th-18th 2017, Zlatibor, Serbia FIRST circular