Чланство и чланарина

Редовни чланови Српског геолошког друштва могу да буду геолози и стручњаци сродних дисциплина, из земље и иностранства.

За пријем у Друштво, по претходном члану, подноси се Управи Друштва молба за пријем у чланство Друштва [најбоље e-mailом на: office(AT)sgd.rs], у којој кандидат изјављује да ће поштовати Статут и Етички кодекс Друштва.

Молбу за пријем у чланство Друштва разматра Управа на својој седници. Предлог одлуке о пријему новог члана у Друштво доносе чланови Управе већином гласова, а пријем новог члана потврђује се на првој Скупштини Друштва.

На последњој годишњој Скупштини одлучено је да годишња чланарина износи 1000 дин за запослене и 500 дин за студенте и пензионере.

Чланарину можете платити код благајника на годишњој Скупштини или зборовима директно благајнику, односно уплатом на жиро-рачун СГД-а (прималац: Српско геолошко друштво, Каменичка 6, 11000 Београд; сврха уплате: нпр.: чланарина за 2013 годину).

Жиро рачун: 205-83595-48 Комерцијална банка, Београд. Од једном може се уплатити и 2-3 године, само треба навести за које године се уплаћује чланарина.

Чланови друштва имају право на бесплатан примерак часописа "Записници Српског геолошког друштва" и уживају олакшице приликом организованих путовања и котизације геолошких скупова у организацији СГД.

125 година СГД-а
Монографија поводом 125 година Српског геолошког друштва
Монографија
Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
13th Workshop on Alpine Geological Studies
13th Workshop on Alpine Geological Studies
September 7th-18th 2017, Zlatibor, Serbia FIRST circular