Просторије СГД

Мoлба за финансијску помоћ за уређење нових просторија Српског геолошког друштва

 

 

 

Поштоване колеге,

 

Обраћамо вам се са великом молбом да у складу са могућностима ваших институција и компанија помогнете уређење нових просторија које су додељене на коришћење Српском геолошком друштву од стране Рударско-Геолошког факултета у поткровљу зграде у Ђушиној 7 у Београду.

 

Један од највећих проблема са којим се наше Друштво хронично среће је недостатак просторија за рад. Седиште СГД је било, и надаље ће и остати на традиционалној адреси Каменичка 6, Београд, али је тамо средином 90-их година прошлог века дошло до проширења дела Економског факултета на рачун Рударско-геолошког факултета што је пратило и одузимање просторија у којима је била смештена књижница и архива Друштва. Агилношћу тадашњег председника проф. Милеве Сладић Трифуновић и захваљујући разумевању управе Геолошког завода Србије излаз је нађен у привременој додели једне просторије у бившој згради “Геозавода” у Карађорђевој 48. у коју је смештен сав књижни фонд и велики део архиве.

 

Књижница СГД је дуго била незаштићена у неадекватним условима са кровом који је прокишњавао, што је довело и до оштећења знатног дела материјала. Последњих дана маја 2014. непосредно пред усељење у зграду у Карађорђевој седишта компаније BelgradeWaterfront  која треба да руководи изградњом објеката у Савском амфитеатру, агилношћу дела чланова управе, студената и неколико радника „Геозавода“, већи део архиве и највреднијег књижног фонда најзад је привремено пресељен у део просторија - бараку Геолошког завода Србије у Ровињској 12. Друштво дугује захвалност директору Геозавода Д. Рабреновићу за показано разумевање, али ово решење не може бити трајно с обзиром на тип објекта и недостатак струје и грејања.   

 

Током јула месеца 2014. на основу упућене молбе Управи Рударско-геолошког факултета добијено је решење о додели на коришћење две просторије у поткровљу зграде у Ђушиној 7. Ради се о соби површине око 12 м2и делу бившег таванског простора површине око 40 м2. Овај дан у коме Друштво по први пут добија пристојан простор за рад са великом радошћу дочекали су сви искрени посленици геологије и пријатељи нашег Друштва.

 

Током јула месеца такође урађена је и спецификација свих трошкова потребних за привођење ових просторија намени. Планира се да се поред књижнице у овим просторијама одржавају и састанци управе, предавања појединих секција, округли столови са мањим бројем учесника, едукативне радионице. Предлог, већ раније упућен надлежном министарству да се СГД-у додели као поверен посао и давање лиценци нашим геолозима (предвиђено и законом), добија пун смисао са овако обезбеђеним простором за рад.

 

Укупна вредност радова на адаптацији процењена је на око 12 000 евра или око 230 евра/м2 што обезбеђује грејање, електричне инсталације, зидне ормане и пуну функционалност простора. Планирано је да се овде оформе и мање збирке минерала, узорака стена и фосила за шта су обезбеђене и стаклене витрине. Биће потребан и додатни рад на чишћењу, слагању и сигнирању библиотечког фонда за шта ће се ангажовати млађи сарадници.

 

Српско геолошко друштво је у свом пословању позитивно и већ неколико година остварује раст прихода. Позитивном пословању допринела је и уведена рестрикција трошкова и строго наменско коришћење средстава. Ипак она нису довољна да се у овом тренутку самостално обави посао на уређењу простора и зато се морамо обратити за колегијалну помоћ.

 

Списак свих наших донатора биће трајно постављен на пригодном месту у новим просторијама Друштва, штампан уЗаписницима СГДи оглашен на нашем сајту.

 

Оно што је изузетно важно је да се на нашу молбу одговори у што краћем року да би се са реализацијом радова могло отпочети практично одмах. У току је летња пауза на факултету, што омогућава и извођење сложенијих радова без ометања наставе. За достављање Уговора о спонзорству, финансијској подршци, предрачуна или свих потребних додатних информација можете се обратити благајнику СГД Миловану Ракијашу или Марији Кукавици на телефон/факс број: 011/2185119 или e-mail:smrakijas@yahoo.com

 

Унапред захвални за ваше разумевање и подршку.

 

У име Српског геолошког друштва

 

Председник

 

Зоран Стевановић


 

Генерални спонзор за 2018.
Генерални спонзор за 2018.
17.КГС ИНФОРМАЦИЈЕ