Асоцијација европских геолошких друштава (AEGS)


AEGS


Друштво је члан Асоцијација европских геолошких друштава (AEGS), Европске федерације геолога (EFG) и Међународног савеза геолошких наука (IUGS) и преко њих остварује сарадњу са свим другим међународним друштвима, асоцијацијама, комитетима и др.

СГД је реактивирано чланство у 2007. године Асоцијацији европских геолошких друштава (AEGS), чије се активности раније везале за предходну државну заједницу. Савез геолошкох друштава Југославије био је један од иницијатора оснивања AEGS-а у Дубровнику 1987. године.


 

   AEGS_about      AEGS_Statute 
    AEGS about         AEGS statute

 

            

                                         

Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
XVII Конгрес геолога Србије
Рок за слање апстракта је продужен до 20.02.2018.године