Најбољи рад младих геолога и студената за 2015-ту годину

Комисија СГД у саставу Т. Гаудењи и В. Лесић (уз сагласност трећег члана Д. Миловановића) је на основу критеријума за учествовање на Конкурсу за најбољи рад младих геолога и студената одлучила да се за 2015. годину:


Прва награда додели Вељку Мариновићу за рад "Билансирање водних тела подземних вода на примеру Лелићког и Јадарског карста" (аутора: Вељка Мариновића и Јелене Крстајић).

«Рад је добро конципиран, заокружена је истраживачка целина и на добар начин је презентован рад».


Друга награда додели Марини Мандић за рад: "Експлоатација шљунка и утицај на животну средину на простору доњег тока реке Дрине" (аутора: Марине Мандић, Бориса Вакањца, Весне Ристић Вакањац, Јанка Алексића).

«Иако се ради на веома интересантној и актуелној теми, главни недостатак је што аутори рада нису дали примере како санирати штету или регулисати/забранити експоатацију на основу примера из иностранства.»

Генерални спонзор за 2018.
Генерални спонзор за 2018.
17.КГС ИНФОРМАЦИЈЕ