Просторије СГД

Поновни позив за уређење просторија СГД

 

Допис за спонзорство уређења просторија СГД

 

 

Мoлба за финансијску помоћ за уређење нових просторија Српског геолошког друштва

 

 

 

Поштоване колеге,

 

Обраћамо вам се са великом молбом да у складу са могућностима ваших институција и компанија помогнете уређење нових просторија које су додељене на коришћење Српском геолошком друштву од стране Рударско-Геолошког факултета у поткровљу зграде у Ђушиној 7 у Београду.

 

Један од највећих проблема са којим се наше Друштво хронично среће је недостатак просторија за рад. Седиште СГД је било, и надаље ће и остати на традиционалној адреси Каменичка 6, Београд, али је тамо средином 90-их година прошлог века дошло до проширења дела Економског факултета на рачун Рударско-геолошког факултета што је пратило и одузимање просторија у којима је била смештена књижница и архива Друштва. Агилношћу тадашњег председника проф. Милеве Сладић Трифуновић и захваљујући разумевању управе Геолошког завода Србије излаз је нађен у привременој додели једне просторије у бившој згради “Геозавода” у Карађорђевој 48. у коју је смештен сав књижни фонд и велики део архиве.

 

Књижница СГД је дуго била незаштићена у неадекватним условима са кровом који је прокишњавао, што је довело и до оштећења знатног дела материјала. Последњих дана маја 2014. непосредно пред усељење у зграду у Карађорђевој седишта компаније BelgradeWaterfront  која треба да руководи изградњом објеката у Савском амфитеатру, агилношћу дела чланова управе, студената и неколико радника „Геозавода“, већи део архиве и највреднијег књижног фонда најзад је привремено пресељен у део просторија - бараку Геолошког завода Србије у Ровињској 12. Друштво дугује захвалност директору Геозавода Д. Рабреновићу за показано разумевање, али ово решење не може бити трајно с обзиром на тип објекта и недостатак струје и грејања.   

 

Током јула месеца 2014. на основу упућене молбе Управи Рударско-геолошког факултета добијено је решење о додели на коришћење две просторије у поткровљу зграде у Ђушиној 7. Ради се о соби површине око 12 м2и делу бившег таванског простора површине око 40 м2. Овај дан у коме Друштво по први пут добија пристојан простор за рад са великом радошћу дочекали су сви искрени посленици геологије и пријатељи нашег Друштва.

 

Током јула месеца такође урађена је и спецификација свих трошкова потребних за привођење ових просторија намени. Планира се да се поред књижнице у овим просторијама одржавају и састанци управе, предавања појединих секција, округли столови са мањим бројем учесника, едукативне радионице. Предлог, већ раније упућен надлежном министарству да се СГД-у додели као поверен посао и давање лиценци нашим геолозима (предвиђено и законом), добија пун смисао са овако обезбеђеним простором за рад.

 

Укупна вредност радова на адаптацији процењена је на око 12 000 евра или око 230 евра/м2 што обезбеђује грејање, електричне инсталације, зидне ормане и пуну функционалност простора. Планирано је да се овде оформе и мање збирке минерала, узорака стена и фосила за шта су обезбеђене и стаклене витрине. Биће потребан и додатни рад на чишћењу, слагању и сигнирању библиотечког фонда за шта ће се ангажовати млађи сарадници.

 

Српско геолошко друштво је у свом пословању позитивно и већ неколико година остварује раст прихода. Позитивном пословању допринела је и уведена рестрикција трошкова и строго наменско коришћење средстава. Ипак она нису довољна да се у овом тренутку самостално обави посао на уређењу простора и зато се морамо обратити за колегијалну помоћ.

 

Списак свих наших донатора биће трајно постављен на пригодном месту у новим просторијама Друштва, штампан уЗаписницима СГДи оглашен на нашем сајту.

 

Оно што је изузетно важно је да се на нашу молбу одговори у што краћем року да би се са реализацијом радова могло отпочети практично одмах. У току је летња пауза на факултету, што омогућава и извођење сложенијих радова без ометања наставе. За достављање Уговора о спонзорству, финансијској подршци, предрачуна или свих потребних додатних информација можете се обратити благајнику СГД Миловану Ракијашу или Марији Кукавици на телефон/факс број: 011/2185119 или e-mail:smrakijas@yahoo.com

 

Унапред захвални за ваше разумевање и подршку.

 

У име Српског геолошког друштва

 

Председник

 

Зоран Стевановић


 

 

Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
17.КГС ИНФОРМАЦИЈЕ
НОВО: објављен програм Конгреса!