Зоран Стевановић – Почасни члан Мађарског геолошког друштва

На 168 Генералној скупштини Мађарског геолошког друштва (МГД) које прославља 170 година од оснивања, одлучено је да се професор Зоран Стевановић, бивши председник нашег Друштва (2012-2016), прогласи Почасним чланом МГД.

У образложењу је наведено да је одлука донета због његовог „значајног доприноса развоју хидрогеолошких истраживања карста на међународном плану, успостављању сарадње између Српског и Мађарског геолошког друштва и јачању научних билатералних односа“. Повеља почасног члана уручена је проф. Стевановићу на пригодној свечаности у Мађарском геолошком заводу (МАФИ) у Будимпешти 16. априла 2018, када је одржано и његово приступно предавање „Карстне издани као глобални водни ресурс - изазови и могућности“. У свом излагању председавајући сесије проф. Јанос Сзанyи, као и проф. Стевановић истакли су да је додела овог признања још једна потврда дугогодишње успешне сарадње геолога обе земље. Постоји потреба даљег учвршћивања сарадње наших геолошких друштава и реализације заједничких пројеката од којих су неки већ у току. Планирано је да се током 2019. организује и једна стручна екскурзија за мађарске колеге која би обухватила и шири простор Динарида, укључујући и терене Црне Горе и Босне и Херцеговине.

С лева: (1) Повеља (2) Испред Мадјарског геолошког завода - Tibor Cserny, секретар МГД, Aleksandra Maran Stevanović, Zoran Stevanović, Scaba Baksa, председник МГД i prof. Janos Szanyi (3) Приступно предаваење (4) Tibor Cserny, Scaba Baksa, Зоран Стевановић, и новизабрани председник МГД Tamas Budai

Генерални спонзор за 2018.
Генерални спонзор за 2018.
17.КГС ИНФОРМАЦИЈЕ