Додељене награде за најбољи рад младих геолога у 2017. години

На редовној годишњој Скупштини Друштва додељене су награде по стално отвореном конкурсу за најбољи рад младих геолога и студената. Комисија у саставу В. Цветков, П. Вулић и Д. Савић донела је једногласну Одлуку да се прва награда додели Владимиру Шараби за рад под насловом "Биохидрогеологија на местима истицања одабраних појава термоминералних вода Србије" који је претходно саопштен на пролећном збору Друштва и који је публикован у Записницима СГД-а за 2017. годину. Друга награда је додељена Бојани Џинић за рад под насловом "Рудистни кречњаци локалитета Свиланово (ЈЗ Србија)" који је такође претходно саопштен на Збору и који је публикован у Записницима за 2017. годину.

Награђени су добили пригодне дипломе које им је уручила М. Ганић у свеојству председника Друштва као и комплет стручне литературе. Првонаграђени добија и надокнаду трошкова за учешће на научном скупу до износа од 250 EUR у динарској противвредности,док ће другонаграђени добити ваучер за куповину стручне литературе у вредности од 150 EUR у динарској противвредности.

Управа СГД-а овим путем жели да охрабри и позове све ћланове Друштва - младе геологе и студенте да се у што већем броју одазову и преставе своје радове на Зборовима Друштва како би били у могућности да аплицирају за награду у текућој години.

Генерални спонзор за 2018.
Генерални спонзор за 2018.
17.КГС ИНФОРМАЦИЈЕ