Тематски збор Секције за МПГС: „О мезозојском развоју тетиског океана на Балканском полуострву“

Секција за минералогију, петрологију, геохемију и седиментологију организује и са задовољством позива своје чланове и све заинтересоване да присуствују тематском збору: 

„О мезозојском развоју тетиског океана на Балканском полуострву“
Збор ће се одржати 7. фебруара 2018. године, са почетком у 10:00 сати (Департман за МКПГ, ПМФ, IV спрат, свечана сала - 733), са следећим предавањима:


10:00 – 10:30 – Владица ЦветковићШТА ТРЕНУТНО ЗНАМО О ИСТОЧНОЈ ВАРДАРСКОЈ ЗОНИ И КОЛИКО НАМ ТО ПОМАЖЕ ДА БОЉЕ РАЗУМЕМО ГЕОДИНАМИКУ БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА НА КРАЈУ МЕЗОЗОИКА?
10:30 – 11:00 – Невена АндрићМОГУЋИ СЦЕНАРИЈИ КРЕДНОГ РАЗВОЈА ТЕТИСКОГ ОКЕАНА НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРВУ СА АСПЕКТА НУМЕРИЧКОГ МОДЕЛОВАЊА.
11:00 – 11:30 – Маринко Тољић ГЕОДИНАМИЧКИ ЗНАЧАЈ МЕЗОЗОЈСКИХ ДЕПОЗИЦИОНИХ БАСЕНА ДУЖ ЕВРОПА-АДРИЈА КОЛИЗИОНЕ ЗОНЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ.
12:00 – 12:30 – Миодраг БањешевићГЕОЛОГИЈА И МИНЕРАЛИЗАЦИЈА У ТИМОЧКОМ МАГМАТСКОМ КОМПЛЕКСУ.
12:30 – 13:00 – Виолета ГајићСРЕДИНЕ СТВАРАЊА ГОРЊОКРЕДНИХ СЕДИМЕНТНИХ СТЕНА ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА ВАРДАРСКЕ ЗОНЕ.
13:00 – 13:30 – Дејан ПрелевићКРЕДНИ МАГМАТИЗАМ УНУТАР САВА ЗОНЕ.
13:30 – 14:30 – Генерална дискусија

 

Овај скуп чланови Секције за минералогију, петрологију, геохемију и седиментологију посвећују сећању на своје професоре Стевана Карамату, Зорана Максимовића и Јелену Обрадовић.

pdf iconCir

Генерални спонзор за 2018.
Генерални спонзор за 2018.
17.КГС ИНФОРМАЦИЈЕ