Пролећни збор Српског геолошког друштва

Српско геолошко друштво вас позива на:
ПРОЛЕЋНИ ЗБОР
21. април 2017, 11:00 часова
Учионица бр. 257а, Ђушина 7

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊA

време         предавач                                                      тема
1100-1120   Споменко Михајловић Соларни магнетизам и геомагнетизам – енергија и материја у непрекидном кретању
1120-1140   Бранислав Сретковић Сеизмометријска рефракција, класични или савремени приступ?
1140-1200   Владимир Шараба

Хидрогеобиологија на местима истицања одабраних појава термоминералних вода србије

1200-1220   Ирис Вуковић Нови приступ одређивању вероватноће успеха у истраживању угљоводоника
1220-1240   Весна Ристић-Вакањац Биланс вода и специфични отицај слива реке Височице
1240-1300   Бојана Џинић Рудистни кречњаци локалитета Свиланово (ЈЗ Србија)


pdf iconCir

Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
XVII Конгрес геолога Србије
Рок за слање апстракта је продужен до 20.02.2018.године