Редовна годишња Скупштина СГД-а

Редовна годишња скупштина Српског геолошког друштва (СГД) одржана је у петак 16.12.2016, са почетком у 12 часова у Свечаној сали Рударско-геолошког факултета (Ђушина 7, Београд). Скупштини је присуствовало 53 члана СГД. Након одложеног почетка рада Скупштине према Статуту, обезбеђен је услов потребног кворума за рад. Скупштина је уједно била и изборна, тако да је изабрано ново руководство СГД-а за мандатни период 2016-2018. године.

За рад Скупштине једногласно је усвојен следећи предложени дневни ред и даљи рад настављен је у складу са овом одлуком.

ДНЕВНИ РЕД ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ СГД-а
1.Отварање Скупштине и усвајање пословника о раду
2.Избор радног председништва и записничара
3.Извештај о раду СГД у два мандатна периода Управе 2012-2016, и посебно у периоду јуни 2015-децембар 2016.
4.Финансијски извештај за период 2015-2016 са резимеом пословања 2012-2016 (два мандатна периода Управе)
5.Извештај Надзорног одбора
6.Извештај Суда части
7.Рад секција и комисија СГД у периоду јуни 2015 - децембар 2016
8.Дискусија о свим извештајима
9.Избор Управе Српског геолошког друштва
9a.Предлог плана рада за наредни период
10.Предлози за оснивање нове секције и споразуми о сарадњи
11.Одлука о висини чланарине
12.Текућа питања

Комплетан записник са одржане Скупштине можете пронаћи у е-библиотеци, у одељку Записници Скупштине СГД-а

Генерални спонзор за 2018.
Генерални спонзор за 2018.
17.КГС ИНФОРМАЦИЈЕ